PROJEKT DREVO ZA ŽIVLJENJE

Tebi v spomin, drevesce posadim

“V Slovenskem društvu Hospic si prizadevamo, da bi vsako leto posadili 20.000 dreves, saj približno toliko ljudi vsako leto umre v Sloveniji.”

V Slovenskem društvu Hospic že 25 let nudimo podporo umirajočim, težko bolnim in žalujočim, kjer ’’ne dodajamo trenutke k življenju, ampak življenje trenutkom’’. Sedaj želimo v spomin na umrle, z nakupom dreves, dodajati življenje tudi naravi. To lahko naredite kot posamezniki ali kot podjetje. S tem prispevate k ohranitvi gozdov, pljuč našega planeta in samega življenja na njem, hkrati pa podprete delovanje našega društva.

V Parku Življenja

Z nakupom drevesa, ki bo posajeno v Parku Življenja v občini Miren v Kostanjevici, boste postavili živ spomenik dragi umrli osebi in s tem podprli okolje, naravo, torej življenje samo. Nakup in zasaditev drevesa je dobra alternativa kupovanju rezanega cvetja, ikeban, vencev in plastičnih sveč. Te onesnažujejo, uničujejo in obremenjujejo naravo, drevo, ki pa bo posajeno v spomin na umrlega, pa bo s svojo rastjo podpiralo življenje še mnogo let.

Čas je da prestopimo stare vzorce poslavljanja od preminulih, ki obremenjujejo naše okolje, našo naravo. Naj za pokojnim ostane živ spomin v naših srcih in drevo, ki bo podpiralo vse nas, naše zanamce in na stotine drugih bitij našega planeta. Naj bo drevo priča in živ spomin na osebo, ki ste jo izgubili, hkrati pa tudi opora na poti vašega žalovanja.

Tebi v spomin, drevesce posadim.

Pogoji poslovanja

Pravilnik o zasebnosti